onmyge-1.gif (2006 bytes)

onmyge-2.gif (21343 bytes)

onmyge.gif (950 bytes)

gdomua.gif (510 bytes)

gautoua.gif (595 bytes)

gmonoua.gif (576 bytes)

gherbua.gif (403 bytes)

gkoshtua.gif (550 bytes)

slovua.gif (480 bytes)

UA  RUS

СЛОВНИК (терміни за тематикою сайту)

Наведені нижче визначення були взяті з Оксфордського словника англійської мови та інших джерел. Деякі спеціальні значення слів тут не наводяться. Повний словник на сайті www.TMExpert.com.ua)

onmige.gif (1698 bytes) 

Onmyge (Онмідж). Штучне слово, яке складається з трьох частин On-my-ge, які було взято зі слогана: Only My image! (Тільки мій імідж!). Якщо терміном Image (Імідж) ми називаємо образ або стиль в широкому сенсі, то термін onmyge, співзвучний зі словом імідж, позначає щось в єдиному екземплярі, а саме - яскраво індивідуальний прояв його власника. Причому настільки сильний, що може викликати не тільки уявне захоплення, а й вигук - О-о-о! Тому, крім словесного позначення, термін має і своє візуальне відображення - оригінальну графічну форму: оклична буква О! як найвищий ступінь оцінки побаченого. Власне кажучи, якщо будь-який прояв особистості викликає таку оцінку - це і є її onmyge.

У онміджу близькими по духу є: оригінальність, авторський дизайн, тюнінг, ручна робота і т.п. Обираючи марку і колір свого автомобіля, людина вже проявляє свою індивідуальність. Напевно саме цим керувалися розробники нової маркетингової концепції SONY під девізом "like.no.other" (як ніхто інший).

Останній оригінальний хід - випуск на ринок ноутбуків Sony Vaio "F", "C" і "N" з корпусами різних кольорів і оснащених останніми технічними досягненнями. Таким чином, дизайнерський центр Sony Design Centre Europe надав ноутбукам зовнішній вигляд, здатний привертати увагу.

З урахуванням того, що сучасні покупці вимогливіші до прояву індивідуальності, навіть в сфері портативних пристроїв, які повинні не тільки виконувати покладені на них функції, а й служити засобом самовираження для їх власників, то наприклад Sony можуть наслідувати й інші виробники.

Сьогодні, в перенасиченому інформацією столітті пошук, оцінка і вибір майбутніх партнерів по життю або бізнесу як ніколи відповідальні. Тож не дивно, що люди прагнуть зробити цей процес більш ефективним. Один із способів - використання онміджа і поліпшення його складових для того, щоб за лічені секунди дати зрозуміти потенційному партнеру, ким ви є самі і чого очікуєте від нього.

 100col.gif (4501 bytes)QR code (от QR (от англ. - quick response - швидкий відклик) - це матричний код (його ще називають - баркод), що носить в собі інформацію, яку можна розпізнати скануючим обладнанням, часто це мобільний телефон з камерою, смартфон або планшет, на яких встановлена  спеціальна програма.

Подивіться відео про використання таких програм або почитайте цікаву статтю. Даний код був розроблений ще в 1994 році японською компанією "Denso-Wave", яка спеціалізується на всякого роду кодах. Всі QR коди неповторні як відбитки пальців людини і можуть містити до 7000 знаків.

За допомогою QR коду зручно створювати різного роду ВІЗИТІВКИ. З такою (правильно складеною) візитівкою інформація може бути безпосередньо відсканована і записана в адресну книгу смартфону.

Так само можна кодувати будь-які тексти і гіперпосилання. Нижче наведено такий приклад :))

malevich.gif (2292 bytes)

Автограф (від грец. "Авто" - сам та - "графо" - пишу) - в даному випадку, власноручний підпис в документах, листівках, сувенірах або пам'ятний короткий текстова напис на книзі, або фото, який закінчується особистим підписом. Так само автографом називають будь-який рукописний авторський текст. (відеосюжет на YouTUBE)

В наш час, коли власноруч написані документи (крім листів, листівок і боргових розписок) зустрічаються все рідше і рідше, роль автографа переноситься на підпис. І ставлення до такого помітного елементу прояви особистості стає все більш серйозним. Особистий підпис виконує роль яскравого плаката з переліком психологічних характеристик її автора і демонструє ступінь складності підробки, що говорить про серйозність її власника. Автограф дозволяє багато розповісти про себе, не промовляючи ні слова.

Ставлячи в кінці листа або документа особистий підпис, ми навіть не здогадуємося, що за коротку мить створюємо графічний автопортрет.

Блазонування (франц. blason - родовий герб та нім. blasen - трубити, повідомляти через герольда) - тлумачення гербів, роз'яснення символів, емблем, девізів і інших геральдичних знаків, тобто, з одного боку, їх прочитання, розшифровка їх значення, а з іншого - їх правильне опис, витримане в певній чіткій послідовності із застосуванням міжнародно визнаної геральдичної термінології.

Геральдика [лат. (ars) heraldiса, от heraldus — глашатай, герольд] — допоміжна історична дисципліна, що вивчає походження і соціальні функції символів, емблем та гербів, закономірності їх графічного зображення і особливості композиції їх окремих елементів, значення останніх як своєрідних наукових джерел.

Геральдика досліджує пам'ятники матеріальної культури і письмові джерела з гербами і емблемами, допомагає вивчати національні традиції, соціальні риси, економічні та культурні зв'язки між країнами та ін. В Західній Європі герби спочатку вивчалися посадовими особами - герольдами, в 14 столітті були створені спеціальні установи - герольдії.

Цікаві роботи з геральдики: А. Б. Лакієра, П. П. Вінклера, Ю. В. Арсеньєва, В. К. Лукомського, який разом із  В. Л. Модзалевським видав «Малороссийский гербовник» (СПБ, 1914, перевидана у Києві, "ЛИБІДЬ", 1993).

Літ.: Введенський А. О., Дядиченко В. А., Стрельський В. I. Допоміжні історичні дисциплiни. К., 1963; Каменцева Е. И., Устюгов Н. В. Русская сфрагистика и геральдика. М., 1974; Драчук В. С. Рассказывает геральдика. М., 1977.

Хто зацікавився - докладніше можна ознайомитися на іншому нашому сайті www.TMExpert.com.ua

Герб (польс. herb, від нім. erben, — успадковувати) — особливе символічне зображення, що виражає станову відміну, генеалогію особи, роду, коло ідей політичного та історичного характеру, природні особливості, господарську специфіку країни або території; в корпоративних гербах специфіку походження товарів: склад, географічні особливості, національну приналежність, давність традицій і т. п.

Герби діляться на різні види і категорії:

герби державні; територіально-земельні, міст, областей, губерній та інших територій, що входять до складу держави;

корпоративні сучасні (власне корпоративні і в якості торговельних марок) та історичні (середньовічних цехів, гільдій, братств);

особові та родові герби, що відрізняються структурою загальної композиції, кольором, фігурами, емблемами, символами - створюються за спеціальними правилами і описуються спеціальними термінами. Існують особисті герби конкретних власників, які з часом, будучи успадковані (затребувані) нащадками, стають родовими.

Але ніщо не заважає особі, яка прийняла герб, природним чином і в згоді з традицією поширити право користування ним на своїх родичів - тоді герб з самого початку стає загальносімейним символом (тоді його можна називати родовим або "сімейним" гербом).

Окремо слід виділити символіку футбольних клубів. З причини того, що родоначальником сучасного футболу є Англія з її сильними геральдичними традиціями, багато футбольних клубів Старого світу намагалися побудувати свою символіку на традиційній геральдичної основі.

Виникнення гербів як родових спадкових знаків в Західній Європі відноситься до епохи хрестових походів (11-12 ст.). Згодом герби почали зображати на прапорах, грошових знаках, печатках, на папері і т.п.

В Україні, а потім і в Російській імперії перші дворянські герби з'явилися в кін. 16 - поч. 17 ст. Свій герб був у Війська Запорозького, у козацьких гетьманів.

У радянський період, після скасування станів, герби окремих осіб і родів були скасовані (з 1917 р). Розвиток геральдики в радянський період прийнято вважати окремим від міжнародних традицій і, як наслідок, який породив багато помилок. Ці помилки продовжують повторюватися і нині художниками, що не знайомі з геральдикою як з наукою.

Девіз (франц., "devise" лозунг) слово або вираз, що характеризує певні почуття і кодекс поведінки. У гербах девіз іноді містив посилання або натяк на ім'я власника герба, або зображений на гербі символ.

Домовий знак часто є герб, ініціали або монограма, що складається з них, розташована на стилізованому картуші, який є своєрідною композиційною домінантою на фасаді будинку. Такі будинкові знаки завжди були невід'ємним атрибутом, що вказує на приналежність будівлі певному власнику.

Монограмма (греч., проста лінія) спочатку означала зображення, намальоване однією лінією, пізніше - знак, складений з двох або більше пов'язаних букв, зазвичай ініціали. У наші дні так називаються поєднання букв, іноді доповнені іншими зображеннями, які ставлять тисненням або іншим способом на письмових приладді і предметах побуту для вказівки на їх власника.

Дизайн монограми може стати основою для декору різних виробів: від декоративної вишивки золотом на оксамиті, на серветках або одязі до включення в малюнок кованої решітки або воріт садиби.

Нова розкіш (New luxury) товари та послуги, які на відміну від старої розкоші приносять задоволення (емоційну підтримку) самому власнику, а не служать символами статусу для оточуючих. Онмідж дозволяє яскравіше проявити свою індивідуальність і отримувати від цього задоволення. Турбота про себе, прагнення до спілкування, пошук нових відчуттів і смаків, пошук нових світів реальних і віртуальних - ці чотири установки лежать в основі феномену нової розкоші.

Основа нової розкоші - це розуміння емоційних і реальних переваг, а не демонстрація багатства.

Наталія Кара та Максим Карий © 2016

Першого листа прохання писати із темою "О! дизайн" на адресу

identityua.gif (9777 bytes) 
250col.gif (15694 bytes)

ВСІ ВІДЕОФАЙЛИ

Європейска геральдика (2 хв. відео на YOU TUBE)

Приклад розробки особового гербу (2:16 хв. відео на YOU TUBE)

Розповідь про створення герба фк Арсенал (Киев) (3:14 хв. видео на YOU TUBE)

Вышивка на оксамиті   (4:00 мин. видео на YOU TUBE)

Останнє оновлення 08.02.16

© DETTA-DESIGN 2004-2016

 

onmyge.gif (950 bytes)

gdomua.gif (510 bytes)

gautoua.gif (595 bytes)

gmonoua.gif (576 bytes)

gherbua.gif (403 bytes)

gkoshtua.gif (550 bytes)

slovua.gif (480 bytes)